Ներկայումս կրթության հրատապ պահանջ է նախագծային աշխատանքների կազմակերպումն ու անցկացումը։

5C1C47BF-BF69-4757-A657-14B05899BA9C

Ներկայումս կրթության հրատապ պահանջ է նախագծային աշխատանքների կազմակերպումն ու անցկացումը։
Երևանի Կարեն Դեմիրճյանի անվան հ 139 ավագ դպրոցը 2-րդ կիսամյակի համար նախագծային համադպրոցական թեմա ընտրեց «Վերականգնվող և ոչ վերականգնվող ռեսուրսները»։
Նախագծի նպատակն էր ուսուցումը անցկացնել ակտիվ հիմունքներով՝ սովորողների նպատակային գործունեության միջոցով տվյալ գիտելիքի նկատմամբ անձնական հետաքրքրության համապատասխան.սեփական պրպտումների միջոցով ձեռք բերված գիտելիքը գործնական խնդիրներ լուծելու ամենաարդյունավետ միջոցն է։
Դասապրոցեսի տարբեր փուլերում փոխվում էին ուսուցիչների դերերը,մեկ նրանք հանդես էին գալիս որպես խորհրդատուներ,մեկ որպես օգնականներ,մեկ որպես դասը ուղղորդողներ։

  • Լրահոս