From High School to University

From High School to University

Within the framework Professional Orientation , high school 139 after Karen Demirchian in partnership with Brusov State University organizes series of meetings aimed at the main objective to provide senior pupils with modern educational practices they can get at BSU. The representatives of the university delivered a detailed review of BSU faculties and their structure […]

День поэзии

День поэзии

«Поэзия-моя держава, Я вечный подданный ее.» М. Светлов. Поэзия-особая держава,особый мир со своими законами.В стихах поэт отдает читателям душу, свои силы, свое сердце. Сегодня в 11/1 классе старшей школы N139 им.Карена Демирчяна состоялась встреча с русскими и зарубежными поэтами.Ученики задавались вопросами о роли поэзии в жизни человека, о назначении поэзии. Благодаря проделанной в классе работе […]

National Interests in International R...

National Interests in International Relations

Within the frames of the unit plan “Globalization’’ the students of grade 11 focus on the problem of National Interests in the context of International relations. Globalization is the process of interaction and integration among people, companies, and governments worldwide. It means the spread of products, technology, information, and jobs across national borders and cultures. […]

Մաթեմատիկան նաև հմտություն

Մաթեմատիկան նաև հմտություն

Մաթեմատիկայի նկատմամբ հետաքրքրությունը մեծանում է այն ժամանակ,երբ ուսուցիչը այն դարձնում է սիրելի,իսկ վերածվում է արվեստի,երբ մաթեմատիկական դատողություններն ու ֆինանսական գիտելիքները խաչվում են՝ ստեղծելով մտածողության մշակույթ: Դասի կառուցվածքն ու նպատակը,ուսուցման մեթոդներն ու դրանցից բխող դիդակտիկ տարրերը,մաթեմատիկական սահմանումները նոր նյութի ըմբռնումն ու ամրապնդումը դարձրին առավել հեշտ և տեսանելի:

Занимательная география

Занимательная география

«Всё, что находится во взаимосвязи, должно преподаваться в такой же взаимосвязи». Я.А.Коменский Интегрированный урок — это особый тип урока, объединяющего в себе обучение одновременно по нескольким дисциплинам при изучении одного понятия, темы или явления. Интегрированные уроки являются мощным стимулятором мыслительной деятельности и приближают процесс обучения к жизни. Где, как не на уроке географии, можно применить […]

Թվաբանական գործողությունների ստեղծման...

Թվաբանական գործողությունների ստեղծման հետքերով

Թվաբանական գործողությունների ստեղծման հետքերով Թվաբանական գործողությունների նշանների ստեղծման պատմության մեկնարկը ֆիզմաթ խոսքում տրվեց մտագրոհով.մտքերի ազատ հոսքը թույլ տվեց աշակերտներին ներկայացնել՝ երբ և ում կողմից են ստեղծվել թվաբանական գործողությունների նշանները և ինչպիսի փոփոխությունների են ենթարկվել: Դասի հանդեպ հետաքրքրության աճի պահպանման համար առաջադրվեցին հետաքրքրաշարժ խնդիրներ.յուրաքանչյուր խնդրի լուծում պահանջեց աշակերտների կողմից առաջ քաշված գործողությունների կիրառում: Քարտեզագրումը թույլ տվեց […]

Покоряя олимпийские высоты

Покоряя олимпийские высоты

Покоряя олимпийские высоты «Благословенны трудности, ибо ими растём» Николай Константинович Рерих. Интеллектуальные состязания — это такая же важная часть человеческой жизни, как и физическая активность. Например, мы всегда стремимся выигрывать в спорах, оптимально решать проблемы или показывать собеседникам свою эрудицию. Однако все это только очень субъективные способы, и соперники чаще всего — наш близкий круг […]

π թվի ծնունդը Մաթեմատիկայի միջազգայի...

π թվի ծնունդը Մաթեմատիկայի  միջազգային  օրվա խորհուրդ

Մաթեմատիկայի միջազգային օր Մաթեմատիկան միայն ընտրված աքսիոմներից և սահմանումներից դեդուկցիայով դուրս բերված ճշմարտություն չէ,այն նաև լեզու է գիտական անհրաժեշտ եզրահանգումներ անելու ու բազմաթիվ գիտություններ ուսումնասիրելու համար: Մաթեմատիկան ամենուր է,և այն պետք է ուղղակի գտնել: Երևանի Կարեն Դեմիրճյանի անվան հ 139 ավագ դպրոցում մաթեմատիկա առարկայի ուսումնասիրությունը ունի առանցքային նշանակություն.դպրոցի աշակերտները վայելում են մաթեմատիկայի գեղեցկությունն ու այն […]

Կրթությունը ներսից

Կրթությունը ներսից

Մատաղ սերնդի զարգացման ապահովման քաղաքականության հիմնական գերակայությունը կրթության անընդմեջ զարգացման ապահովումն է կրթության որակի և մատչելիության բարձրացման միջոցով: Կրթությունը իր բնույթով պահպանողական է և ենթադրում է աստիճանական զարգացում: Երևանի Կարեն Դեմիրճյանի անվան հ 139 ավագ դպրոցը ողջունում է միջազգային չափանիշներին համապատասխան կրթություն ապահովելու , որակյալ կադրեր պատրաստելու ուղղությամբ յուրաքանչյուր գործընթաց: Այսօր կրթական ոլորտի պատասխանատուները միմյանց […]

Կատարելության ձգտումը՝ ապագայի սպառնա...

Կատարելության ձգտումը՝ ապագայի սպառնալիք

Կատարելության ձգտումը՝ ապագայի սպառնալիք Կ. Դեմիրճյանի անվան հ 139 ավագ դպրոցում Բնագետի ակումբի հերթական հանդիպումը նվիրված է մարդկության կարիքների բավարարմանը՝ կատարելության ձգտմանը: Կատարելությունը բնութագրում է զարգացման բարձրագույն գաղափարըը, որի հետ փոխկապակցված են մարդկային ջանքերը, նպատակներն ու արդյունքները։ Վաղ ժամանակներից մինչ հիմա մարդը անցել է զարգացման տարբեր փուլեր և հասել է ներկայիս մարդու մակարդակին ու շարունակում […]

  • Լրահոս