Պատմության հետքերով

0AA9C188-BD7C-49A9-BFA9-D1D99882BF58

Երևանի Կարեն Դեմիրճյանի անվան հ 139 ավագ դպրոցը որդեգրել է կրթության այն ձևը,որը զարգացնում է սովորողների ճանաչողական հետաքրքրությունը,ապահովում կյանք-կրթություն իրական կապը՝ հաշվի առնելով սովորողների տարիքային ու հոսքային առանձնահատկությունները։
10-3 դասարանում հայոց պատմության բազմաշերտ դասը դասակարգվեց ըստ դիդակտիկ և գիտելիքների կազմակերպման նպատակների։
Ուսուցչի կողմից վեր հանվեցին ուսուցման գործընթացի հիմնական փուլերը,զարգացվեցին աշակերտների ասոցիատիվ ու ստեղծագործական մտածողությունը,նյութը համակարգելու և հիմնականը ընդգծելու կարողությունները։
Դասապրոցեսի ընթացքում ուրվագծվեցին նաև նախագծային աշխատանքի փուլերը։

99169CF3-AC7C-48C0-9477-CCA1CC271B77

ED6D06FF-547E-4C54-9D8B-D13D0ACE2E08

  • Լրահոս