Նոր մեթոդներ , նոր մոտեցումներ՝ ձևափոխվող կրթության պահանջներին համահունչ։ 10-3/պատմական հոսք/ դասարանում կայացավ ամփոփիչ դաս՝,,Վահանանց պատերազմ,, թեմայով։
ՏՀՏ գործիքներից կիրառվեց ին Padlet, Power point,SmartArt ծրագրերը
Դասը անցկացվեց բացառապես գծապատկերների տեսքով,ապա անցկացվեց ,,Դերային խաղ,,, երբ պատմական կերպարները աշակերտների ներկայացմամբ
փորձում են լուծում տալ առաջ քաշված հիմնախնդրին,, Պայքար հայոց ինքնության պահպանման համար,,։
Խաչվող հասկացություններ՝պատճառ և առիթ, անհատ և հասարակություն, պատճառ և հետևանք։
ՀԳ Շնորհակալություն աշակերտներին՝ բարձր պատասխանատվություն դրսևորելու համար։
Ուսուցիչ՝ Կ․Գրիգորյան

  • Լրահոս