<<Աղերի հիդրոլիզ>> թեման `այլընտրանքային եղանակով

image

10-րդ դասարանում  /կենսաքիմիա հոսք/  քիմիայի ուսուցչուհի Ա.Սմբատյանը աղերի հիդրոլիզմի ուսուցումը ներկայացրեց  այլընտրանքային եղանակով:Վերջինս  իր հարցադրումներով ստեղծում էր խնդրահարույց իրավիճակներ և սովորողներին ուղղորդում

<<բարդ>> իրավիճակներից ելք գտնել:Ձեռք բերված գիտելիքները և առկա փաստերը համադրելով` աշակերտները որոշում էին աղի լուծույթի միջավայրը,կազմում հավասարումներ,թվարկում հիդրոլիզի ճանապարհով ոչ սննդային և սննդային հումքից  ստացված նյութերը:

Ուսուցիչը իր առջև դրել էր ևս մի նպատակ`զարգացնել դրական մոտեցում և վարքագիծ ցանկացած  բանավեճի  շուրջ:

image (1)

  • Լրահոս