Բաց քննարկում ուսուցչի ակումբում

2475BA73-1A75-437F-8CFE-D838E4043848

Բաց քննարկում ուսուցչի ակումբում
Արդյունավետ դասավանդում ապահովելու համար հարկավոր են նոր ձևաչափեր,բազմակողմանի իմացություն,դասավանդման նպատակահարմար ընտրություն կատարելու կարողություն ու հմտություն։
Դեռ մեթոդմիավորումների օգոստոսյան առաջին ժողովներին կարևորվեցին մեթոդաբանական ընդհանուր սկզբունքները,միջառարկայական դասերի անհրաժեշտությունը։
Ուսումնական առարկաների փոխկապակցված ուսուցումը աշակերտներին սովորեցնում է բացահայտել ուսումնասիրվող առարկաների ու երևույթների միջև եղած կապը։
Ամրագրվեցին նպատակները՝
1.ոչ միայն տիրապետել առարկայական գիտելիքներին ու հմտություններին,այլև դրանք կիրառել տարբեր իրավիճակներում
2.հարաբերությունների հաստատում 2 առարկաների ուսումնական նյութի կառուցվածքային տարրերի միջև
3.առարկայական ոլորտները միավորել մեկ իմաստային բլոկում
4.աշխարհայացքի ձևավորում
5.դասի տեղեկատվական կարողության մեծացում
Ակումբի հյուրն էր <<Հանրակրթական դպրոցի ուսուցիչների և ուսուցչի օգնականների դասավանդման հմտությունների զարգացման ապահովում>> ծրագրի վերապատրաստող մենթոր Փիրուզա Սարգսյանը։

54A0C673-7BC8-47C6-9058-FF3BE1A812FE

D8850E8E-1F34-44E5-8B8C-21AA8A829B48

  • Լրահոս