Ամփոփիչ դաս՝ ուրարտագետի դիտարկումներով

Երևանի Կարեն Դեմիրճյանի անվան հ 139 ավագ դպրոցի պատմագիտական հոսքում կառուցվածքային առումով ընտրվեց համակցված դասի տարբերակը.որոշվեցին դասի հիմնական նպատակը,բովանդակությունը ,ուսումնական պրոցեսի տրամաբանությունը։Դասն անցավ ուսումնական ծրագրին համապատասխան,դիդակտիկայի սկզբունքներով,Էրեբունի պատմահնագիտական արգելոց-թանգարանի տնօրեն Միքայել Բադալյանի բովանդակալից զեկուցումով։

Թե դասի կազմակերպչական հատվածը,թե ուսուցողական- կրկնողական աշխատանքները անցան Վանի թագավորության նյութի ամրապնդմամբ։

  • Լրահոս