Ածանցների ուսուցումը

Հայերենը ունի բազմաթիվ խնդիրներ, ու ածանցների հարցը դրանցից մեկն է։

10-րդ դասարանում ածանցների ու նրանց ծագմանը վերաբերող թեմայի ուսուցումն էր։

Հակառակ հսկայածավալ տեսական նյութի մատուցման անհրաժեշտությանը` աշակերտներն իրենք հաղթհարեցին մտագրոհը, իմացան բազմաբնույթ զրույցներ ածանցների վերաբերյալ և կշռադատման փուլում պատվով հաղթահարեցին ածանցակերպերի կնճիռը։Սահիկաշարը և աշխույժ հարց ու պատասխանը հանգեցրին ցանկալի արդյունքի։

  • Լրահոս