Армяно-российские отношения

Հայ-ռուսական հարաբերություններ

Армяно-российские отношения
Какова история взаимоотношений между русским и армянским народами? К какому веку относится зарождение этих отношений? На эти вопросы попытались ответить ученики 11/2 класса историко-юридического профиля. На междисциплинарном уроке по истории и русскому языку, имеющем название «Армянский след в русской истории», учащиеся узнали много нового и интересного. Например, о том, что женой киевского князя Владимира, крестившего Древнюю Русь, была армянская царевна Анна. Ученики прочитали отрывки из произведения А. С. Пушкина «Путешествие в Арзрум», познакомились с замечательным памятником Хачкару и Православному Кресту, символизирующем дружбу армянского и русского народов.
Армине Гаспарян
Հայ-ռուսական հարաբերություններ
Աշակերտները ներկայացրին նաև Արևելյան Հայաստանի միացումը Ռուսաստանին19֊րդ դարի ընթացքում։ Վեր հանեցին ռուս֊թուրքական և ռուս֊պարսկական պատերազմների բուն էությունը։ Եվ ամենակարևորը հայ֊ռուսական հարաբերությունների ուսումնասիրության և քննարկման արդյունքում քաղեցին պատմական դասեր։
Արման Խլղաթյան
16.05.2023

  • Լրահոս