Համագործակցային դաս մաթեմատիկայից

2C4B181C-4417-4192-88D5-2BCCC95FCEDA

Արտարժույթի տատանումների հաշվարկը ու առնչվող գրաֆիկների
ձևափոխություններն այլևս խոչընդոտ չեն հանդիսանում լեզվաբանական հոսքի աշակերտների համար.ֆիզմաթ հոսքի աշակերտների նախօրոք պատրաստած տեսասահիկները ու արհեստավարժ ուսուցչի ուղղորդումը
Ֆունկցիա թեմայի ուսուցումը դարձրին ավելի դյուրին ու հետաքրքիր.համագործակցային դասը միշտ էլ առանձնանում է ուսուցման իր տարբերակով։

  • Լրահոս