Art & Language

E4211548-28C1-4DE0-B979-BC12CDFE8A2B

Բարձրագույն նպատակը այն է ,որ մարդիկ ավելի խորը հասկանան կյանքը և ավելի սիրեն այն: Ինչպես մշակութային բոլոր բնագավառներում, այնպես էլ արվեստում, առկա են բազմաթիվ փոխառություններ (փոխառյալ է համարվում այն բառը կամ քերականական միավորը ,որը վերցնում ենք օտար լեզուներից և որի համարժեքը մենք չունենք): Անդրադառնալով արվեստի պատմությանը` կարող ենք փաստել, որ կախված արվեստի տվյալ ճյուղի և ուղղության ծագման վայրից` եզրույթը ծագում է այդ լեզվում, փոխանցվում այլ լեզուների. օրինակ՝ կուբիզմը ,իմպրեսիոնիզմը ,էքսպրեսիոնիզմը՝
Ֆրանսիայում,ֆուտուրիզմը՝ Իտալիայում,օպ-արտը` Գերմանիայում:Այս փոփոխությունների կիրառումը լեզվում , արվեստաբանական բառապաշարում խիստ օրինաչափ է, ինչի շնորհիվ ավելի է հարստանում տվյալ ժողովրդի լեզուն, լեզվամտածողությունը և մշակույթը:

  • Լրահոս