Քիմիան՝ գույնների մեջ

BA7449CD-1FFF-465A-A80C-CEB45FC97F05

Քիմիան՝ գույնների մեջ
Կենսաքիմիա հոսքում քիմիա առարկայի ուսումնասիրությունը ունի երկակի նպատակ։Մեկը բնական գիտությունների ուսումնասիրություննէ,մյուսը՝ կյանքի բարեկեցության բարձրացումը։
Երևանի Կ.Դեմիրճյանի անվան հ 139 ավագ դպրոցի կենսաքիմիա հոսքում «Ածխաջրածիններ »թեմայի ամփոփումն էր,դասի նպատակն էր շրջապատող աշխարհի ճանաչման ու վերակազմավորման միջոցով բացահայտել քիմիայի գաղտնիքները։
Դասի ամփոփումը անցկացվեց համագործակցային մեթոդով,խմբերը ներկայացրին ածխաջրածինների դասակարգումը,ստացման եղանակները,քիմիական հատկությունները։
Քիմիան ինքն է ստեղծում իր սեփական օբյեկտը,այս ստեղծագործ առարկան էապես տարբերվում է մյուս գիտություններից։

AD515843-77C7-48BA-B690-4E4C67231815

69643274-AB5E-4123-917F-C06DEE70C173

7A37C996-B1FB-4946-BC94-36BB1B6E82CA

  • Լրահոս