Պոեզիան տուրք է, նաև երկունք…

95FDE5F7-6E4E-473D-9984-3A75509B1DB4

Պոեզիան տուրք է, նաև երկունք…Այս մոտեցումով 11_4 դասարանում քննության առնվեցին տաղաչափությունն ընդհանրապես և մասնավորապես Տերյանի տաղաչափական արվեստը։ Դասը ճանաչողական էր, ու ցուցադրվող սահիկաշարի միջոցով երևան հանվեցին հայ բանաստեղծական արվեստի կառուցվածքն ու ձևերը, ներկայացվեցին այն նորությունները, որոնք մեր պոեզիա բերեց Վահան Տերյանը՝ զուգահեռ ներկայացնելով վանկաշեշտական բանաստեղծության ձևերը, դրանց հետ կապված թարգմանական գրականության պահանջները։
Դասը հակասական, բարդ, բայց ճանաչողական տեսակետից ուսանելի էր ու հետաքրքիր…

  • Լրահոս