Ուսուցման գործընթացում կարևոր է առարկաների,գիտությունների համագործակցությունը.այն օգնում է բացահայտելու ուսուցանվող առարկաների ու երևույթների միջև եղած կապերը,պատճառները,փոխկապակցվածությունը։

Ուսուցանվող առարկաների բովանդակությունը տեսանելի դարձնելու համար Երևանի Կ.Դեմիրճյանի անվան ավագ դպրոցի տարբեր հոսքերի դասարանները այցելեցին Հայաստանի պատմության ու Հովհ.Շարամբեյանի անվան արվեստի թանգարանները։Դպրոցի ռազմավարության գլխավոր խնդիրը մշտական ինքնակրթության,ինտեգրված դասերի,աշխարհը ամբողջական տեսնելու կարողությունների ձևավորումն է։

  • Լրահոս