Մաթեմատիկան նաև հմտություն

5F2D94D4-C3C4-4584-9CD2-4CEADCABB082

Մաթեմատիկայի նկատմամբ հետաքրքրությունը մեծանում է այն ժամանակ,երբ ուսուցիչը այն դարձնում է սիրելի,իսկ վերածվում է արվեստի,երբ մաթեմատիկական դատողություններն ու ֆինանսական գիտելիքները խաչվում են՝ ստեղծելով մտածողության մշակույթ:
Դասի կառուցվածքն ու նպատակը,ուսուցման մեթոդներն ու դրանցից բխող դիդակտիկ տարրերը,մաթեմատիկական սահմանումները նոր նյութի ըմբռնումն ու ամրապնդումը դարձրին առավել հեշտ և տեսանելի:

  • Լրահոս