Համատեղ դասավանդում

E7B2E4FF-AACA-4BDD-ACD8-10BB3728DD7E

Համատեղ դասավանդում
Երևանի Կարեն Դեմիրճյանի անվան հ 139 ավագ դպրոցում առանցքային հարցերից մեկը ուսուցիչների դժվարություններն են կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող աշակերտներին դասավանդելու ու դասարանում ներառական միջավայր ստեղծելու հարցում։
Ուսուցիչների ու ուսուցիչների օգնականների դասավանդման հմտությունների զարգացմումը ապահովող ծրագրի մենթոր Փիրուզա Սարգյանի օգնությամբ դպրոցի մանկավարժները արդեն տիրապետում են կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաներին ուսումնական գործընթացում արդյունավետ ներառելու մեթոդներին ու տիրապետելու ՈԻՀՁ-ի 3 հիմնական սկզբունքներին։
10-5 դասարանում երկրաչափության դաս է.ուսուցիչներ Ն.Պողոսյանը ու Ս.Ավանեսյանը անցկացնում են համատեղ դասավանդում։
Դպրոցի ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործումը ապահովում է ուսումնառության առավել հաճելի միջավայր՝ լավագույնս բարելավելով ուսումնական ամենատարբեր կարիքներ ունեցող երեխաներին անհրաժեշտ պայմաններ։
Դասավանդման այս մոդելը նաև աջակցություն է մանկավարժներին։Դասապրոցեսի ժամանակ համատեղվեցին
ուսուցիչների ուսումնական ծրագրի ու առարկայի բովանդակային իմացությունները։

F09DA723-4CAF-4AA3-8193-2F520AEFEA6E

  • Լրահոս