Կրթությունը ներսից

B6691671-FA65-4441-9826-E840BF395025

Մատաղ սերնդի զարգացման ապահովման քաղաքականության հիմնական գերակայությունը կրթության անընդմեջ զարգացման ապահովումն է կրթության որակի և մատչելիության բարձրացման միջոցով:
Կրթությունը իր բնույթով պահպանողական է և ենթադրում է աստիճանական զարգացում:
Երևանի Կարեն Դեմիրճյանի անվան հ 139 ավագ դպրոցը ողջունում է միջազգային չափանիշներին համապատասխան կրթություն ապահովելու , որակյալ կադրեր պատրաստելու ուղղությամբ յուրաքանչյուր գործընթաց:
Այսօր կրթական ոլորտի պատասխանատուները միմյանց հետ խոսում եմ միևնույն լեզվով՝ բացահայտելու ոլորտում առկա խնդիրները:
«Էդիթ Պրինտ» հրատարակչությունը օժանդակում և նպաստում է դպրոցի բարեփոխումների իրականացմանը:

  • Լրահոս