Լեզուների եվրոպական օր սեպտեմբերի 26

BE389A7E-2083-4FB0-80C4-66F1B8DACDEF

Լեզուների եվրոպական օր
սեպտեմբերի 26

Արդի ժամանակներում մեծ նշանակություն է ստանում ուսումնական առարկաների համագործակցությունը՝ միջառարկայական կապերը։
Միջառարկայական դասերը թույլ են տալիս ամեն ինչ ամրապնդել բանականության հիմունքներով.իմանալ որևէ բան նշանակում է իրը կամ երևույթը ճանաչել իր փոխկապակցվածության մեջ։
Ա. Պուշկինի «Ձկնորսն ու ոսկե ձկնիկը» հեքիաթի վերլուծությունը ներկայացվեց 3 լեզուներով.ուժեղացվեց ուսուցանվող նյութի կարևոր կողմերի ընկալումը,զարգացավ սովորողների քննադատական մտածողությունը,մատնանշվեցին ուսուցանվող նյութի առավել կարևոր հատվածները,շեշտադրվեց դասի նպատակը,ձևավորվեցին համապատասխան գիտելիքներ,հմտություններ,կարողություններ:

C97D7250-7DEE-4FB2-BEF1-B3C06942D424

8F7553D8-49A9-4675-ADBD-DDC46BD12128

  • Լրահոս