Թվաբանական գործողությունների ստեղծման հետքերով

594F6685-F43D-404E-8D6F-3FBEA4F7B0C7

Թվաբանական գործողությունների ստեղծման հետքերով
Թվաբանական գործողությունների նշանների ստեղծման պատմության մեկնարկը ֆիզմաթ խոսքում տրվեց մտագրոհով.մտքերի ազատ հոսքը թույլ տվեց աշակերտներին ներկայացնել՝ երբ և ում կողմից են ստեղծվել թվաբանական գործողությունների նշանները և ինչպիսի փոփոխությունների են ենթարկվել:
Դասի հանդեպ հետաքրքրության աճի պահպանման համար առաջադրվեցին հետաքրքրաշարժ խնդիրներ.յուրաքանչյուր խնդրի լուծում պահանջեց աշակերտների կողմից առաջ քաշված գործողությունների կիրառում:
Քարտեզագրումը թույլ տվեց համակարգել նոր ձեռք բերված գիտելիքը և միաձուլել ունեցած գիտելիքի պաշարին:

EE5259F8-6910-4A73-A6A3-7E50C809568D

  • Լրահոս