Երեք բանալի և մեկ կողպեք

78B938DA-A25B-46D5-B63C-30879B9EAB06

<< Իմանալ որևէ բան նշանակում է իրը ճանաչել իր փոխկապակցվածության մեջ>>  /Կոմենսկի <<Մեծ դիդակտիկա>> /                                                                                                                                               Լավագույն նորը, մոռացված հինն է: Այսօր ևս դպրոցում առաջնակարգ նշանակություն է ստանում առարկաների և գիտությունների        համագործակցությունը` միջառարկայական կապերը: Ուսումնական առարկաների փոխկապակցված ուսուցումը երեխաներին սովորեցնում է     բացահայտել ուսումնասիրվող առարկաների և երևույթների միջև եղած կապերը:  Ներդրվում է <<Կարգավորում>> (Setting)  և <<Քեյսի>>     մեթոդները, ինչը հնարավորություն է տալիս երեխաներին դրսևորել իրենց կարողությունները ՝   ըստ  տարբեր առարկաների ձեռքբերումների մակարդակի:

3BD5C1F3-5D09-485E-A38A-0072A71A4EEE

  • Լրահոս