Բանավեճում է ծնվում ճշմարտություն

Снимок

Բանավիճելու մշակույթը ունի հին պատմություն։Դեռևս հին հունական փիլիսոփայական դպրոցներում բանավեճը համարվել է ճշմարտությունը գտնելու ուղինեիրցմեկը։Իսկոչ մի մառախուղ չի դիմանում ճշմարտության ճառագայթներին։Այսօր հին հունական հրապարակներին փոխարինում են հեռուստաբանավեճերըև օնլայն հարթակները,սակայն հիմնական սկզբունքները և նպատակները մնացել են անփոփոխ,այն է՝ բանավեճի արդյունքում ի հայտ բերել ճշմարտությունը և համոզել լսարանին քո մոտեցումների ճշմարտացիության մեջ։
Ինչով է մեթոդաբանության տեսանկյունից կարևոր դասարանում բանավեճերի կազմակերպումը։Բանավեճը կարելի է ընդունել որպես ինտելեկտուալ խաղ,որն իրենից ներկայացնում է քննարկման հատուկ ձև,ունի հատուկ կանոններ։
Դասարանում բանավեճ կազմակերպելը հնարավորություն է տալիս աշակերտի մոտ զարգացնել քննադատական մտածողությունը,հանրության առջև ազատ արտահսյտվելու հմտությունները։Աշակերտը առավել կազմակերպված է դառնում իր մտքերը արտահայտելու մեջ և ընդգրկվում է թիմային աշխատանքների մեջ,սա ինչու չէ, եզակի հնարավորություն է տալիս աշակերտին լսելու հակառակ տեսակետներ և ծանոթանալու այլ կարծիքների և մոտեցումների։

  • Լրահոս